Sosiaalipalvelut Silmu

Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä

Sosiaalipalvelut Silmu tarjoaa vahvaa ammattiosaamista sosiaalipalveluiden avohuollon kentällä. Palveluihimme kuuluu lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset avohuollon palvelut sekä nepsy-valmennus. Silmun palvelut voidaan rakentaa vastaamaan sekä perhekohtaisiin että yksilöllisiin tarpeisiin.

Työskentelytapamme nojaa vuorovaikutteisen kiintymyssuhdeterapiamallin mukaiseen ajatteluun (DDP), jonka mukaan lapsi saa parhaimman mahdollisen tuen osana omaa perheyksikköään. Keskeinen tavoite kaikissa työskentelyissämme on parantaa perheen vuorovaikutusta, sekä syventää lapsen/nuoren ja vanhempien välistä kiintymystä. Kaikki työskentelymme toteutetaan joko työpari- tai työryhmätyöskentelynä, jolla varmistetaan aito moniammatillisuuden toteutuminen. Joukkoomme kuuluu sosiaali- ja terveysalan eri haarojen asiantuntijoita ja pitkän linjan ammattilaisia. 

Tiimiläisillä on laajasti kokemusta työskentelystä avohuollon kentällä sekä myös lastensuojelun sijaishuollossa. Työntekijöiden vahva kokemus lastensuojelun sijaishuollosta antaa valmiudet työskennellä avohuollossa myös erityisen haastavissa tilanteissa ja löytää ratkaisuja sekä tuoda tukea perheisiin joissa pohditaan sijoitusta yhtenä vaihtoehtona kriisiytyneen tilanteen laukaisemiseksi.

Näemme erityisesti työntekijöiden sijaishuoltolaitosten työkokemuksen tukevan kotiin vietävien palveluiden tehokkuutta, sillä usein haasteet jotka kodeissa kaipaavat tukea, ovat samoja haasteita jotka ratkaisemattomina voivat johtaa sijoitukseen.  Sosiaalipalvelut Silmun konseptilla toteutetun tehostetun perhetyön palvelun voidaan nähdä vastaavan sijaishuoltoyksiköissä tehtävää nuoren ohjaus- sekä kasvatustyötä kotiympäristössä toteutettuna.

Silmu tukee jokaista työntekijää käyttämään omia vahvuuksiaan ja tuomaan erityisosaamistaan asiakastyöhön.  Toimintamme rakentuu avoimelle, rehelliselle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle sekä asiakasperheiden että yhteistyötahojen kanssa.

Ajankohtaista

Lue ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet.

Palvelut

Tutustu palveluihimme.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla. Silmun toimisto löytyy Tampereen Kalevasta. Sisäänkäynti Kaalamonaukiolla Kaskitien puoleisessa päädyssä.

Rekrytointi

Kiinnostaako mielenkiintoinen, haastava, sekä merkityksellinen työ?