Silmu

Yhdessä erilaisia

Silmu syntyi viiden ammattilaisen visiosta luoda yritys, joka antaisi myös työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua yrityksen toiminnan rakentamiseen. Yrityksen päätavoitteeksi asetettiin sellaisen työyhteisön luominen, jossa työntekijöillä olisi hyvä olla. Suunnittelu, työn kehittäminen ja uuden innovointi haluttiin toteuttaa yhdessä työntekijöiden kanssa, eikä johtoryhmän kokouksissa suljettujen ovien takana. Viisikon tahto oli interventiotyyppisen ja prosessimaisen asiakastyöskentelyn lisäksi tuoda sosiaalipalveluiden kentälle uudenlaista johtamisfilosofiaa, jossa jokainen työntekijä on myös arvostettu asiantuntija.

Lähtökohtaisesti ihminen kaipaa mahdollisuutta vaikuttaa. Toimintaan osalliseksi ottaminen lisää sitoutumista, sekä aktiivisuutta. Tälle ajatukselle perustuu Silmun suhtautuminen yksittäiseen työntekijään ja sen pohjalta Silmun työntekijät tekevät myös asiakastyötä. Osallistaminen on yksi Silmua vahvasti ohjaavista toimintaperiaatteista. Puheeksi ottaminen ja avoin keskustelukulttuuri ovat keskeisiä osia Silmun tavassa toimia ja jokaiselle annetaan tilaa tulla kuulluksi, sekä kohdatuksi omana itsenään.

Sosiaalipalvelut Silmun toiminta-ajatus perustuu yhdessä tekemiselle vakaalla ammattitaidolla, jokainen toistaan arvostaen. Silmun sisällä ei tunneta vanhanaikaisia hierarkiarakenteita; kaikki Silmun tekeminen rakentuu yksilöiden erilaisten vahvuuksien yhteen tuomiseen ja sitä kautta osaavan ja ammattitaitoisen kokonaisuuden luomiseen.

Silmun perheille tuottama palvelu on tehokasta, vaikuttavaa sekä ratkaisukeskeiseen ajatteluun pohjautuvaa, tavoitteellista ja tuloksellista sosiaalipalvelua.