Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötäAmmatillinen tukihenkilötyö


Perustason ammatillinen tukihenkilötyöskentely on sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle suunnattua tukea. Työskentely toteutetaan joustavasti vastaamaan lapsen tai nuoren ja perheen yksilöllisiä tarpeita. Tukihenkilötyön tarkoitus on ensisijaisesti tukea ja kuulla lasta. Lapsen tai nuoren nähdään kuitenkin olevan osa perheyksikköä, eikä lapsen tilanteesta tai tuentarpeesta voida muodostaa eheää kokonaiskuvaa irrallisena perheyksiköstä. Tästä johtuen Sosiaalipalvelut Silmun toimintamallin mukaisesti työskentelyyn osallistetaan eri kokoonpanoin myös muuta perhettä. 

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely sisältää perheen tarpeiden ja toiveiden mukaan toiminnallisuutta sekä ikätasoisia keskusteluita lapsen tai nuoren kanssa sekä myös koko perheen kesken. 
Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12