Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Avoperhekuntoutus


Avoperhekuntoutus toteutetaan moniammatillisena työryhmätyöskentelynä ja perustuu lapselle tehtyyn lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Sosiaalipalvelut Silmun kehittämä avoperhekuntoutuksen malli sisältää voimakkaasti interventiotyyppisen lähestymistavan, jossa tavoitteena on auttaa perhettä muuttamaan omia vahingollisia toimintamallejaan koko perheen hyvinvoinnin kannalta toimivampaan suuntaan. Työskentelyssä käytetään vaikuttavuuden arviointityökalua ja huomioidaan koko perhe yhdessä, sekä sen jokainen yksilö erikseen. Tarvittaessa keskitytään erityisesti tiettyjen perheenjäsenten välisiin suhteisiin.  

Sosiaalipalvelut Silmun avoperhekuntoutuksen prosessi sisältää sekä vanhempien että lasten kanssa toteutetut haastattelut. Silmu on kehittänyt lapsille oman haastattelunsa, joka toteutetaan lasten ikätaso huomioon ottaen, jolloin lapsen näkökulma ja kokemusmaailma pääsee esiin.

Kasvatukselliset ristiriidat, vuorovaikutuksen esteet, uupumus, erotilanteet, päihdeongelmat, koulunkäynnin haasteet tai muut perhettä kuormittavat tekijät ovat usein aikaansaaneet tilanteen, jossa perhe toistaa tiettyä toimintamallia. Perheen sisäinen, jumiutunut toimintamalli saattaa osaltaan ylläpitää perheen kannalta hankalaa tilannetta. Perheen kohtaaminen ymmärtävällä, mutta valmentavalla ja osallistavalla työotteella avaa reitin uusien, toimivampien toimintamallien, sekä vuorovaikutuksen käyttöönottoon.

Sosiaalipalvelut Silmun vuorovaikutuksellinen työskentelytapa on perhettä osallistava, avoin ja suora sekä ratkaisukeskeinen. Puheeksi ottaminen on yksi Silmun peruspilareista. Haastavien tilanteiden ratkeamisen ajatellaan pitkälti pohjautuvan sujuvaan kommunikointiin, perheenjäsenten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä perheenjäsenten voimaannuttamiseen aktiivisiksi toimijoiksi omassa perheyksikössään. 

Avoperhekuntoutus on kaikista avopalveluiden muodoista useimmiten pitkäkestoisin ja työryhmässä on aina mukana myös terapiakoulutuksen omaava työntekijä.
Instagram