Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötäSosiaalipalvelut Silmu

 

Sosiaalipalvelut Silmu tarjoaa vahvaa ammattiosaamista sosiaalipalveluiden avohuollon kentällä. Palveluihimme kuuluu lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset avohuollon palvelut sekä nepsy-valmennus. Silmun palvelut voidaan rakentaa vastaamaan sekä perhekohtaisiin että yksilöllisiin tarpeisiin. 


Työskentelytapamme nojaa vuorovaikutteisen kiintymyssuhdeterapiamallin mukaiseen ajatteluun (DDP), jonka mukaan lapsi saa parhaimman mahdollisen tuen osana omaa perheyksikköään. Keskeinen tavoite kaikissa työskentelyissämme on parantaa perheen vuorovaikutusta, sekä syventää lapsen/nuoren ja vanhempien välistä kiintymystä. Kaikki työskentelymme toteutetaan joko työpari- tai työryhmätyöskentelynä, jolla varmistetaan aito moniammatillisuuden toteutuminen. Joukkoomme kuuluu sosiaali- ja terveysalan eri haarojen asiantuntijoita ja pitkän linjan ammattilaisia. Tiimiläisillä on laajasti kokemusta työskentelystä avohuollon kentällä sekä myös lastensuojelun sijaishuollossa.


Silmu tukee jokaista työntekijää käyttämään omia vahvuuksiaan ja tuomaan erityisosaamistaan asiakastyöhön.  Toimintamme rakentuu avoimelle, rehelliselle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle sekä asiakasperheiden että yhteistyötahojen kanssa.


Avopalveluiden lisäksi Silmu tarjoaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavia henkilöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin vastaamaan lastensuojelulaitosten sijaistarpeeseen tai toimimaan väliaikaisena lisäresurssina.