Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Jälkihuoltotyö


Jälkihuoltoa järjestetään sijaishuollon päättymisen tai avohuollon sijoituksen jälkeen jos sijoitus on kestänyt kuusi kuukautta. Lapselle tai nuorelle laaditaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa jälkihuoltosuunnitelma ja jälkihuollon palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan. 


Jälkihuolto voi pitää sisällään:

  • nuoren toiveiden ja tarpeiden kartoittamista : tulevaisuuden miettimistä yhdessä
  • laaja-alaista psykososiaalisen tuen antamista
  • ohjausta sekä käytännön tukea itsenäisen elämän taidoissa
  • tukea koulunkäyntiin, opintoihin sekä työelämään
  • mahdollisuuden osallistua vertaisryhmiin

 

Sosiaalipalvelut Silmulla jälkihuolto on aina laaja-alaista ja ottaa huomioon nuoren tilanteen kokonaisvaltaisesti. Työskentely toteutetaan työparityöskentelynä ja mahdollisuuksien mukaan välillä myös nuoren perheenjäseniä osallistaen. Tarkoituksena on ottaa työskentelyssä huomioon myös nuoren läheisverkostot. 

Silmun tavoitteena on tukea nuorta tärkeässä muutosvaiheessa ja toimia rinnalla kulkijana matkalla kohti aikuisuutta ja itsenäistä elämää.

 


Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Instagram