Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Kriisiperhetyö

 

Kriisiperhetyölle luonteenomaista on palvelun nopea aloitus ja tiiviit tapaamiset. Kriisiperhetyön työskentely on usein perhettä kohdanneen äkillisen muutoksen aiheuttaman tilanteen vakauttamista. Kriisiperhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Kriisiperhetyö sisältää siten samoja elementtejä kuin sosiaalihuoltolaissa määritelty perhetyökin.

 

Tavoitteiden toteutumista seurataan sekä tilaavan tahon, että perheen itsensä kanssa ja niitä tarkennetaan perhetyön prosessin aikana tarpeen mukaan. 

Kriisiperhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Instagram