Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Maarit Verkkoperä


Ekonomi, kauppatieteiden maisteri (KTM)


- LähihoitajakoulutuksessaMaarit vastaa Sosiaalipalvelut Silmun taloushallinnosta, sekä laskutuksesta.

Laskutukseen liittyvissä asioissa voit olla suoraan yhteydessä häneen.


Maaritilla maisteriopinnoissa yrityshallinnon suuntautumisvaihtoehto, pääaine organisaatiot ja johtaminen, sivuaineina englannin kieli, kansantaloustiede ja organisaatiopsykologia.


Maaritille on kertynyt työkokemusta monipuolisesti yhdistysten ja yritysten talous- ja henkilöstöhallinnosta, sekä työsuhteissa että yrittäjänä. Siitä huolimatta, että Maaritin perustehtävä Silmussa on taloushallinto, Maarit halusi lähteä suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa saadakseen syvempää tietotaitoa ja ymmärrystä siitä kentästä, jolla Silmu toimii.

 
Instagram