Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Milja Laamanen - osaomistaja, toimitusjohtaja


Sairaanhoitaja (psykiatria, AMK)

Neuropsykiatrinen valmentaja

Psykiatrinen lastensuojelutyö-koulutus

Luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentaminen DDP-menetelmän avulla - koulutus
Miljalla on työkokemusta sijaishuollon, jälkihuollon, sekä avopalveluiden osalta joiden ansiosta Milja omaa kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten sosiaalipalveluiden avohuolto toteutetaan vaikuttavuudeltaan korkeatasoisesti.

Miljan englanninkielen taito sekä suullisesti että kirjallisesti on erinomainen joka antaa valmiudet työskennellä yhä monikulttuurisimmissa ympäristöissä. Miljalla on myös työkokemusta maahanmuuttajatyöstä.

Taustalla on kokemusta tiimin vetämisestä, asiantuntijapositioista sekä korvaamaton kokemusasiantuntijan näkökulma oman sijoituksen kautta, joka tuo vahvaa kompetenssia palveluiden kehittämiseen myös palvelun saajan näkökulmasta.