Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Neuropsykiatrinen valmennus


Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi ADHD, Autismin kirjon oireyhtymä tai muu, esimerkiksi toiminnanohjauksen vaikeutena ilmenevä, haaste. Myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujat voivat saada apua nepsy-valmennuksesta.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa on mahdollista ottaa valmennuksen kohteeksi haasteet, jotka liittyvät tiettyyn toimintaan, kuten opiskeluun tai työssäkäyntiin. Valmennuksessa voidaan myös sopia keskityttävän johonkin kokonaisuuteen, kuten arjen hallintaan, toiminnanohjaukseen tai sosiaalisiin tilanteisiin. 

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tavoite on löytää yhdessä asiakkaan kanssa tämän vahvuuksia ja rakentaa niiden pohjalta ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin. Itsetunnon vahvistaminen, diagnoosin kanssa sinuiksi tuleminen sekä sen tuomien haasteiden ymmärtäminen omassa arkielämässä ovat myös keskeisiä teemoja valmennuksen aikana. Valmennukseen liitetään usein myös sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja harjoittaminen. 

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa omana palvelunaan tai se voidaan liittää osaksi ammatillista tukihenkilötyötä tai perhetyötä. Valmennus ei ole sidottu ikään, valmennettavana voivat siis olla kaiken ikäiset henkilöt.Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Instagram