Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötäYhdessä erilaisia


Silmu syntyi viiden ammattilaisen visiosta luoda yritys, joka antaisi myös työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua yrityksen toiminnan rakentamiseen. Ajatuksena oli, että suunnittelu, työn kehittäminen ja uuden innovointi toteutettaisiin yhdessä työntekijöiden kanssa, eikä johtoryhmän kokouksissa suljettujen ovien takana. Viisikon tahto oli interventiotyyppisen ja prosessimaisen asiakastyöskentelyn lisäksi tuoda sosiaalipalveluiden kentälle uudenlaista johtamisfilosofiaa, jossa jokainen työntekijä on myös arvostettu asiantuntija. 


Lähtökohtaisesti ihminen kaipaa mahdollisuutta vaikuttaa. Toimintaan osalliseksi ottaminen lisää sitoutumista, sekä aktiivisuutta. Tälle ajatukselle perustuu Silmun suhtautuminen yksittäiseen työntekijään ja sen pohjalta Silmun työntekijät tekevät myös asiakastyötä. Osallistaminen on yksi Silmua vahvasti ohjaavista toimintaperiaatteista. Puheeksi ottaminen ja avoin keskustelukulttuuri ovat keskeinen osa Silmun tapaa toimia ja jokaiselle annetaan tilaa tulla kuulluksi, sekä kohdatuksi omana itsenään.


Sosiaalipalvelut Silmun toiminta-ajatus perustuu yhdessä tekemiselle vakaalla ammattitaidolla, jokainen toistaan arvostaen. Silmun sisällä ei tunneta vanhanaikaisia hierarkiarakenteita, vaan kaikki Silmun tekeminen rakentuu yksilöiden erilaisten vahvuuksien yhteen tuomiseen ja sitä kautta osaavan ja ammattitaitoisen kokonaisuuden luomiseen.


Silmun perheille tuottama palvelu on tehokasta, vaikuttavaa sekä ratkaisukeskeiseen ajatteluun pohjautuvaa, tavoitteellista ja tuloksellista sosiaalipalvelua.