Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Sosiaalinen kuntoutus


Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

 
Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 
2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.  

Sosiaalipalvelut Silmun toteuttamana sosiaalinen kuntoutus räätälöidään vastaamaan yksilön tarpeisiin. Tuen tarve, sekä työskentelyn tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan, sekä sosiaalitoimen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta voidaan käyttää myös vanhemman ohjaamiseen lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Sosiaalisella kuntoutuksella voidaan vastata myös sellaisten täysi-ikäisten nuorten tuentarpeeseen, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, mutta eivät ole oikeutettuja jälkihuoltopalveluun.Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Instagram