Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötäTehostettu perhetyö


Tehostettu perhetyö toteutetaan moniammatillisena työryhmätyöskentelynä lastensuojelun ammattilaisten toimesta. Työskentelyssä huomioidaan koko perhe yhdessä, sen jokainen yksilö erikseen, sekä tarvittaessa keskitytään erityisesti tiettyjen perheenjäsenten välisiin suhteisiin.


Sosiaalipalvelut Silmun vuorovaikutuksellinen työskentelytapa on perhettä osallistava, avoin ja suora sekä ratkaisukeskeinen. Puheeksi ottaminen on yksi Silmun peruspilareista. Haastavien tilanteiden ratkeamisen ajatellaan pitkälti pohjautuvan sujuvaan kommunikointiin, perheenjäsenten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä perheenjäsenten voimaannuttamiseen aktiivisiksi toimijoiksi omassa perheyksikössään.


Kokemuksemme mukaan kasvatukselliset ristiriidat, vuorovaikutuksen esteet, uupumus, erotilanteet, päihdeongelmat, koulunkäynnin haasteet tai muut perhettä kuormittavat tekijät ovat usein aikaansaaneet tilanteen, jossa perhe toistaa tiettyä toimintamallia. Perheen sisäinen, jumiutunut toimintamalli saattaa osaltaan ylläpitää perheen kannalta hankalaa tilannetta. Perheen kohtaaminen ymmärtävällä, mutta valmentavalla ja osallistavalla työotteella avaa reitin uusien, toimivampien toimintamallien käyttöönottoon. 


Tehostettu perhetyö toteutetaan työryhmätyöskentelynä.
Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12