Ammatillisesti laadukasta sosiaalipalvelutyötä


Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötyö


Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötyöskentely tarjoaa perustason tuen lisäksi tukea lapsen erityistarpeiden mukaisesti (neuropsykiatriset haasteet, käytöshäiriöt, muu vastaava) ja toteutetaan joustavasti vastaamaan lapsen tai nuoren ja perheen yksilöllisiä tarpeita. Vaativan erityistason tukihenkilötyön tarkoitus on tukea ja kuulla lasta, sekä tarjota tukea vahvasti myös vanhemmille tai muulle lapsen asioista vastuussa olevalle henkilölle. Lapsen tai nuoren nähdään olevan osa perheyksikköä, eikä lapsen tilanteesta tai tuentarpeesta voida muodostaa eheää kokonaiskuvaa irrallisena perheyksiköstä. Tästä johtuen Sosiaalipalvelut Silmun vaativan erityistason työskentelyä varten kehitetyn toimintamallin mukaisesti työskentelyyn osallistetaan eri kokoonpanoin myös muuta perhettä minimissään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin.

 

Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötyöskentely sisältää perheen tarpeiden ja toiveiden mukaan toiminnallisuutta sekä ikätasoisia keskusteluita lapsen tai nuoren kanssa. Toiminnallisuutta, sekä yhteisiä keskusteluita toteutetaan myös kerran kuukaudessa toteutettavissa perhetapaamisissa. Työskentely voi sisältää myös yhteistyötä koulun tai muun lapsen tai nuoren asioita hoitavan tahon kanssa.

 

Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötyö toteutetaan työparityöskentelynä ja tukihenkilöillä on valmiudet toimia myös vanhempien tukena kasvatuksellisissa asioissa. Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Instagram